Profesjonell vs. ikke-profesjonell nettbutikkeier

I dag intervjuer jeg Marte om da hva som skiller en profesjonell versus en ikke profesjonell. Hva skiller de som lykkes i forhold til de som kanskje står stille? Vi snakker om strukturer, systemer, mindset. Her er det mye nuggets som er viktig for deg å få med deg, for å sørge for at du har en større forretning for å lykkes i tiden fremover.

Marte, vi har jo en episode vi får veldig mye gode tilbakemeldinger på som handler om mindset. Du jobber som mental trener, og i mange av episodene våre snakker vi om at det er veldig tydelig for oss hva som er forskjell. At vi kan nesten med å ha en prat med noen, en kaffe med noen, se om de vil lykkes eller ikke lykkes.

I denne episoden har vi med mindset som bakgrunn lyst til å gå litt mer i dybden på hva det er de som lykkes gjør anledes. Nesten som en smørbølliste, selv om det er helt umulig å gjøre, til de som lytter på hva man må gjøre, hva skal til for å lykkes. Vi hadde jo en liten prat før vi startet episoden, der du sa at hvis du ikke har mer ambisjoner enn å bare omsette for 20 millioner, så er det jo kjempe lett uansett.

Jeg tror det også handler om å utfordre folk til å tørre stort, tørre å satse stort og tenke stort, som Jeanettes episode for Veloid veldig tydelig viser. Kan du ikke først oppsummere litt den mindset greia for oss, hva vi ser, og så komme med litt konkrete tips til oss? Egentlig bare før jeg gjør det, så har jeg lyst til å si hvorfor vi har lyst til å ha en episode til, hvor vi går dypere i hva som kjennetegner de som faktisk får det til, og hva som gjør at man driver proft kontra driver uproft, fordi at det er så frustrerende når vi møter netthandlere som du bare, du ser at de gjør ikke alt de kan, altså de behandler ikke bedriften sin med nok alvor da, eller de tar den ikke alvorlig. Du tenker på det som en hobby kanskje, mer enn som ... Ja, og jeg kjenner at jeg blir litt sånn provosert av deg.

Det er litt sånn der rant-ingang, fordi at hvis du åpenbart ikke gjør alt du kan, hvis du åpenbart ikke er profesjonell på en del områder, hvordan kan du da klage over at du ikke selger? Og samtidig så hører vi det all the time, at folk klager over det, men ikke gjør det som skal til. Så dette kommer veldig fra et kjærlighetsfylt sted. Ja, vi genuint ønsker at du skal lykkes, og da er det viktig å forstå hva det som oftest er som skiller de som lykkes og de som ikke lykkes.

Men tror du de som til nå ikke lyttes, vil lytte til en timestid, prate med meg og deg om hva som er riktig mindset og oppgaver for å lykkes? Jeg tror at de vil lytte til denne episoden. De vil lytte til alle episodene våre, og så vil de tenke sånn, å, nettannespodden er bra. Der er det mye bra.

Og så går de hjem, og så gjør de det samme som de har gjort. Tidligere. Ja, de som da også fremover ikke lykkes.

Og det var noe vi var inne på på mindset-episoden vår, det der med å ta aksjon. Så det vi ønsker å gjøre her, er å gå et tak dypere når du har mindsetet på plass, sånn at du tenker riktig, og da gjør de riktige tingene mer sånn konkret. Men hva er det du gjør da? Hvordan gjør du det? Yes.

Men nå kan jeg svare på spørsmålet ditt. Ja, takk. Litt sånn overrødnet.

Hvis du tar bedriften din på alvor, og virkelig har lyst til å bygge en bra nettbutikk av en ordentlig størrelse, så vet du hvor du vil. Altså, du starter der. Du setter deg et helt klart mål.

Du nevnte Jeanette Kvisvik i sted, som vi nettopp har hatt som gjest i podkasten. Hun satt seg først et mål om at de skal omsette for 100 millioner i løpet av tre år, og deretter satt seg et nytt mål om å omsette for en milliard. Når du har definert hva du virkelig vil, så gjelder det å bryte den ned.

Og det der å bryte den ned, at du faktisk setter helt konkret, ok, når jeg skal omsette for 100 millioner om tre år, hva er det jeg trenger å gjøre i år? Og deretter bryte den ned igjen, hva er det jeg trenger å gjøre i løpet av dette året her? Jeanette nevnte noe som hun kalte OKR. OKR, ja. OKR er veldig mye lettere på norsk.

Men det er akkurat det hun beskriver der. Det hun sa var at de har nå satt OKR på alle sine ansatte, og det vil bare si at de har definert helt tydelige mål for alle de ansatte i organisasjonen. Hva slags tall er det som må gå opp eller ned? Så det er først og fremst en konkret oppfordring til deg.

Sett et veldig tydelig mål på hva du skal oppnå. Det vil gjerne være et omsetningsmål, det burde du absolutt ha, men det kan i tillegg være hva som er viktig akkurat nå, hva som skal til for at vi skal nå det målet. Kanskje du skal bli størst innen en viss nisje, eller kanskje du ser at du underpresterer veldig på en eller annen plattform, så setter du et konkret mål der, bryter ned til hva er de viktigste driverne for faktisk å nå det målet, og deretter bryter det ned igjen, sånn at du ser hva er det jeg skal gjøre i den nærmeste tidsperioden, neste tidsperiode og neste tidsperiode.

Jeg ser nå at dette blir ikke sånn der overrundt, at jeg går rett inn og bryter ned hver ting. Og så bare si det at vi har jo et ressursark til hver episode, så mye av de tingene som Marte tegner i lufta, enten som du ser på video på YouTube, eller du hører henne gjøre på lyd, kan du også se på i ressursarket etterpå. Jeg tenker det kan være nyttig at jeg forsøker å eksemplifisere litt underveis også.

Da jeg tenkte på det med mål, og hva som er de viktigste driverne for å nå målet, så tenkte jeg tilbake på da jeg var i XXL, begynner å bli en liten stund siden. Men der var vi veldig flinke på det med å sette konkrete mål. Og jeg var jo da en leder som hadde ansvar for et visst område, hadde ansvar for netthandel.

Vi satte et omsetningsmål for et bestemt år, og så var neste steg å finne ut hva er de viktigste driverne akkurat nå, slik situasjonen ser ut i vårt firma nå, for at vi skal nå det omsetningsmålet. Og det vi identifiserte da, det var at vi er nødt til å ha nok varer på nett. Vi er nødt til å ha nok varianter, stort nok utvalg på nett.

Så da ble et delmål antall skuer i nettbutikken. Og det ble da definert som så viktig at min bonus ble knyttet til det målet. Så jeg husker ikke helt splitten, men sier at halvparten av bonusen min, eller en tredje eller en sånn, var knyttet til selve omsetning og inntjening.

Og halvparten var knyttet til antall skuer på nett. Så da var det også oppgave å følge opp de som kjøpte inn varer, til at nettbutikken fikk inn nok varer, for det påvekket ditt mål. Og det er nettopp det som er så smart, og dette gjelder ikke bare i svære organisasjoner.

Så der stod jeg der og var opptatt av å få så mye varer jeg kunne på. Og så var det andre i organisasjonen som kanskje hadde motstridende mål. Men da måtte vi jobbe fra vev og kant, og så ble helheten bra forsatt, mens det selvfølgelig var utfordringen for hver enkelt for å klare å nå de målene.

Så det der å ikke bare sette seg det der omsetningsmålet, for det synes jeg vi siste advekket, tørr å drømme stort, vær konkret, sett omsetningsmål og så videre. Du kan skrive opp det tallet, du kan til og med skrive det på veggen i kantinen, eller på overpulten din, hvis du er en litt mindre virksomhet. Men faktisk å gjøre den jobben med å bryte det ned.

Ok, hva er driverne her for å få til det? Ja, og også da, som du var inne på, beveg deg bakover fra de 100 millionene, hva betyr det omsetningsmessig dette året, neste år? Helt ned til, det utfører det mange jeg snakker med, for å nå ditt budsjettsmål i år. Hvor mange bestillinger må du ha hver dag? Og det kan veldig få svar på, men det er viktig å ha nok eierskap til at for at jeg skal nå målet mitt, så skal jeg ha de 26 salgene til riktig snitt ordreverdi for å nå målet mitt hver dag. Og det handler også om å velge bort.

Så jeg tilhenger at du skal ha veldig god oversikt over alt som bør gjøres, og alt som kan forbedres i virksomheten din. Så ta veldig gjerne og samle alt, altså alle tingene som du vet at du bør ta tak i. Og når man driver nettandel, så er det ofte veldig, veldig, veldig mye. Men igjen kan vi ta tilbake til XXL, der gjorde vi det da jeg kom inn der.

Det er ikke noe hemmelighet lenger, for jeg har fortalt det så mange ganger. Men det var litt sånn katastrofområdet da jeg kom inn for å være med og bygge nettandel der. Ja.

Og da tok vi og listet opp alt som måtte gjøres, burde gjøres, og så satt vi en prioritering på det. Hvor viktig er det? Og så tok vi og mappet det opp mot det langsiktige målet vårt. Så det er da en oppfordring til alle at du bare får det ut som en sånn braindump, alt som du vet at du har på listen og som du kanskje føler er overveldet i hverdagen, få det ned, og så neste steg at du tar og setter prioritering på det.

Jeg pleier ofte bare å bruke til helt enkelt XXL, så skriver jeg hvor viktig er det. Det blir en sånn subjektiv vurdering. Og hvor komplisert er det.

Hvor mye haster det? Noen ting brenner uten at de kanskje er så viktige. Og hvor ressurskrevende er det. I penger og eventuelt arbeidstid.

Så hvis du klarer å få ned alle de tingene som du vet du har på planen og som du ønsker å gjøre, få det ned på en strukturert måte, og så ta og prioritere utifra en sånn oversikt, da kan det godt hende at du må sette mange ting på vent som du ikke kan følge opp der og da. Eller som du velger å ikke følge opp der og da. Fordi at du tar og plukker ut dette er det viktigste akkurat nå.

Og det er kanskje noe av det viktigste vi kommer til å være innom i denne episoden. At man tør å velge ut en ting av gangen, i stedet for å prøve å gjøre alt på en gang. Det synes jeg er et veldig godt råd.

Jeg tror folk ender opp med å gjøre syv ting veldig halveis på en mye lengre tidsperiode enn om de har gjort syv ting ordentlig en og en. Og etter den lange tidsperioden da, hvor man har jobbet halveis, så er egentlig ingen av de tingene løst på en ordentlig god måte. Og helt konkret der også, så liker jeg å dele opp året i fire.

Å operere med såkalt tolvukersår. Det er ikke fasiten at man skal dele året i fire. Man kan dele det i så mye man vil.

Men det å definere en klart avgrenset periode, sånn at de neste to månedene eller de neste tolv ukene, så er det mobiloptimalisering det handler om. Eller så er det konverteringsoptimalisering. Og så er det ikke sånn at man aldri mer skal gjøre det.

Da får man kanskje tatt et skikkelig løft på et eller annet område. Og så får man på plass prosesser, slik at man løpende kanskje kan ved likeholde forbedre. Men når noe virkelig skal bli bedre, at man har fullt fokus på det i en periode.

Dette er inspirert av flinke folk vi kjenner, og jeg vil si delvis av oss selv, altså vår egen erfaring også. Men igjen så kan jeg nevne Jeannette, siden vi nettopp har snakket med henne. For hun sa i en bisetning at i år er det det, det og det som gjelder.

Det var så tydelig. Og det du sa i stedet at ofte så kan vi bare ta en kaffe med folk, og så merker vi hvor flinke de er og hvilket potensial de har. Det er litt det.

At når du snakker med de som virkelig er flinke, og som jobber på en profesjonell måte, så vil de være krystallklare. At nå jobber vi med det. Dette er vår prioritet akkurat nå.

Jo, en ting til. Når man har den der smørbryllisten da. Jeg har lyst til å ta XXL som eksempel, for det har jeg bestemt på forhånd igjen.

At vi hadde en smørbrylliste hvor nesten alt var pri 1. Fordi at det brant, det var kriser. Men samtidig så var det målet vårt på sikt, det var veldig, veldig tydelig, og det var et virkelig solidt omsetningsmål. Vi vokste jo til en milliard i de løpet av noen få år der.

Og da var vi nødt til å droppe å gjøre en del ting som egentlig føltes superviktig. For vi mishandlet i gåsøyene kundene på mange måter. Det var en veldig dårlig kjøps opplevelse på siden.

Men vi visste at for å klare omsettet for en milliard om X antall år, så er vi helt nødt til å ha en plattform som tåler det. Så da ble det å prioritere de usynlige tingene med å få den plattformen på plass, i stedet for det som var mye nærmere, og som vi kjente på fra dag til dag, at når man gikk inn på siden, så var det ikke en god opplevelse å være på siden. Men det er fordi at du kan ikke gjøre alt på en gang, så det der å tåle en psykologisk smerte på en måte, og ta noen vanskelige valg der, det er også noe jeg oppfødder til.

For det er så fort gjort at man gjør de tingene som føles best. Men hvis du har veldig høye ambisjoner, så må du kanskje tørre å orke å tenke litt lenger. Ikke sant.

Og samtidig, jeg brenner jo enormt for kundeopplevelse, og kundservice og alt sånt. Så det er ikke noe sånn å si at det ikke er det du skal prioritere i det hele tatt. Det kan godt hende at det er det som er det viktigste for at du skal vokse til neste nivå.

Men det å tørre å velge bort ting. Vi kan lenke til en bok som heter The 12-week year, som er veldig bra hvis noen får lyst til å begynne å jobbe i 12-ukers perioder. Når man har definert hva er målene for organisasjonen som helhet, og hva er målene for hver enkelt, så blir det veldig viktig å ha en veldig god daglig arbeidsflyt.

Hvis man er flere, så vil jeg absolutt anbefale å bruke en eller annen form for prosjektstyringsverktøy. Vi bruker jo det sammen på våre prosjekter. Absolutt.

Rett og slett for å ha en god oversikt, og så få lagt opp sånn at du har faste møter. Ikke noe tilhengere å ha for mye møter i det hele tatt, men det der å ha de der holdepunktene på plass for å drive salget videre og for å få driften til å gå. Ha en struktur og en plan og en tanke med at hver tirsdag går vi gjennom disse tallene som et team, eller hver onsdag er innholdsproduksjonsdag, så da har jeg ingen møter.

Men at du har tenkt på forhånd hva du ønsker å oppnå i den 12-ukersperioden for eksempel, og hva er riktig oppbygging, format, grenser. Sett deg tid til å jobbe deep work, jobbe dypt. Cal Newport har en fantastisk bok om deep work og slow productivity som er nyboka hans.

Der snakker han om det å ta eierskap til dagen sin, i stedet for at innboksen din dikterer hva du skal fokusere på. Når jeg har min morgenrutine på kontoret, så ser jeg ikke på e-poster, jeg ser ikke på meldinger, jeg vet hva er det viktigste for meg i denne uken, kvartalet og året, og prioriterer basert på det kontra å la alle andre bestemme prioritegene mine. Jeg gjør det samme, jeg definerer og forsøker å gjøre det senest dagen før.

Jeg definerer én ting. Jeg kaller det my one thing. Også veldig bra bok i Gary Keller sin One Thing.

Ja, vi leser mye gode bøker. Men det å definere én ting som er det viktigste for å ta deg videre hver eneste dag, sånn at du har én sånn ting som du faktisk skal få gjort uansett. Jevnlig rapportering har jeg også skrevet her.

Jeg er veldig tilhengelig av at man har et styre. Så hvis du er en virksomhet som omsetter for to millioner i året, jeg skjønner om du ikke har laget et styre. Det er helt i orden.

Men jeg ser det at når man begynner å vokse og når et visst nivå, så ser jeg verdien av å ha et ekstent styre. Jeg tror til og med når man er på to millioner, så kan det være veldig nyttig for det å holdes ansvarlig for hva man bruker tid på. Det å fortelle folk at ja, dette er målet mitt, dette er prioriteringene mine, dette er det jeg skal fokusere på til neste gang.

Også må du kunne stå i rett og fortelle om du har gjort jobben din eller ikke. Det er en sunn øvelse, også for de som bare eier 100% av selskapet sitt og nesten ikke har ansatte. Det å holde seg ansvarlig for noen andre mennesker, veldig, veldig nyttig.

Og det er nettopp det som er min motivasjon til å anbefale et styre. Fordi da tvinges du til faktisk å ha den der rapporteringen og du blir holdt ansvarlig som du sier. Så jeg har sagt det før, og sier det igjen, at hvis du ikke har et styre, så lat som du har et styre.

Sånn at du kan ha den der innsjekken minst annen hver måned. Det er en vanlig frekvens på styremøter. Du må selvfølgelig rapportere og ha de tallene hver eneste måned.

Og når det gjelder omsetningen, så holder du ikke med hver måned. Da skal du være på hver uke, du skal være på hver dag. Du skal vite hva det er jeg skal omsette for i dag.

Og så skal du se om du når den omsetningen. Og når vi nevner omsetning, så er vi jo inne på det som er et annet stort tema som kjennetegner de som jobber profesjonelt kontra de som ikke gjør det. Og det er det å ha kontroll på økonomien.

En ting er disse klare målene, men også ha kontroll på kostnadene. Og da vil jeg anbefale at man jobber, at man har en veldig god regnskapsfører. Og det er ikke sånn at du som grunner må elske tall.

Men det er fort gjort når man angriper virksomheten sin på en profesjonell måte at man blir veldig glad i tall. Ja, absolutt. Men hvordan vet man at man har en god regnskapsfører da? Det er en som er på, tenker jeg, som kan stille deg kritiske spørsmål og som skjønner virksomheten din.

Sånn at du faktisk kan jobbe tett med vedkommende og at du kan spare med vedkommende når du har noen spørsmål, når det er noen ting som du ikke skjønner selv. Så ikke bare noen som stempler bilag, men noen som utfordrer deg en sparringspartner? Ja, jeg tenker det. At du kan ha som en rådgiver.

Og så etter hvert bør man jo ha en økonomichef og sånt nå når man vokser og blir enda større. Absolutt. Når det gjelder omsetningstall, så tenker jeg at det er såpass viktig at det ikke bare er noe du skal følge med på fra tid til andre.

Aller helst hvis du har et team, så bør du løfte deg opp på veggen. Jeg anbefaler det. Du kan ha en skjerm, men du kan også skrive det fra dag til dag på en tavle, slik at du understreker hvor viktig det er at du følger med og sjekker det tallet, slik at du ser hvordan utviklingen er fra dag til dag.

Jeg har det på tavla mi, og så har jeg både grønn tusj, svart tusj og rød tusj. Og utifra hvordan vi ligger an, så er det da forskjellige farger. Så visuelt påminner meg hver gang jeg er forbi engangstyret.

En annen ting som kjennetegner de som er proffe, det er at de ser sin egen begrensning. Skjønner at jeg får det ikke til alene, og jeg er ikke best i alt. Sånn at de bygger team.

Det kommer man ikke ut no, når man når en viss størrelse. Du kan ikke vokse ordentlig stort uten å bygge et godt team rundt deg. Hva tenker du er en størrelse man burde vurdere, eller når burde man begynne å ansette? Jeg har ikke noen fasitsvar på det.

Det kommer kanskje an på hvor flink du er på forskjellige ting. La meg ta et eksempel. En nettbutikk med noen som jeg har jobbet med, en nydelig person, men som dessverre ikke har løftet seg selv til det profesjonelle nivået enda.

Vedkommende har en nettbutikk, som når du går inn på den, så ser den rett og slett hjemmelaget og uproffe ut. Å misforstå meg rett, det er ikke sånn at en nettside skal være striglet, det kan være masse personlighet, og at nettbutikken fortsatt ser profesjonell ut, men hennes nettside ser ikke bra ut i det hele tatt. Det er ikke fordi hun nødvendigvis er dårlig som bedriftseier.

Hun er ikke god når det kommer til nettsidedesign. Det er ikke hun god på. Og i hennes tilfelle, uansett hvor liten hun er, om hun omsetter for 800 000 i året, så vil det være riktig for henne å bygge et team, det vil si skaffe noen en eller annen designer, som kan designe hennes bannere på nettsiden.

Så det svaret på spørsmålet når du bør gjøre det, det er avhengig av hvor du har svakheter, og hvor du ser at noen andre kan gjøre det mer effektivt enn deg selv. Og så gjelder det å verdsette egen tid også. Og her henger du igjen sammen med de ambisjonene du har.

Så hvis du er god på grafisk design, men skal bruke 50 prosent av tiden din på å drive å designe bannere for nettbutikken din, så er det sannsynlig at veksten din vil være veldig mye lavere. Da har du ikke gjort den jobben riktig, i forhold til den listen som vi snakket om i sted, om å sette opp alt som skal gjøres, hvis du da velger å legge din egen tid på å designe alle de bannerne. Å bygge team betyr ikke nødvendigvis en fast ansatt person heller, som du er inne på.

Det kan være å hyre inn en designer på timer, eller på et prosjekt. Det kan være å dra inn profesjonelle, men det å tørre å hyre inn hjelp, og selvfølgelig jo mer du vokser, jo mer trenger du hjelp hele tiden, og da kanskje vil det lønne seg å ansette. Men det å bygge team handler ikke nødvendigvis om å ansette mennesker, det handler om å ta inn de riktige ressursene.

Og så en annen side av det, det er ikke helt å bygge team, men det er beslektet. Det er det der med å søke hjelp generelt. Det er en grunn til at jeg har blitt kjent med Jeanette Kvisvik.

Det er fordi hun oppsøkte meg, fordi hun skjønte at her er det en person som har peiling på netthandel, som hun kunne spare meg. Og det ser jeg med så mange av de flinkeste, at de har gjort akkurat det samme. Sånn som Sindre Landeborg, og Fagett Inspired som er i kontakt med einar i Netanbo.

I Einar Brannstad. Og veldig mange av de flinke nettbutikkdriverene som jeg har blitt kjent med, de har jeg blitt kjent med fordi de har strukt ut en hånd til meg. Fordi at de rett og slett er interesserte i å lære så mye som mulig, og konnekte med folk som har kunnskap om det de driver med.

Ikke være redd for å be om råd og hjelp, og knytte nettverk. Og det ser vi også i mastermind-gruppen. Det er en grunn til at mange av de har resultater som langt overgår veksten i markedet.

Det er fordi at de har det mindsetet, vi kommer jo hele tiden tilbake til mindset egentlig, med å be om hjelp. Og selv om de har gode resultater, mange av dem, når de kommer inn der, så skjønner de at ok, jeg har fortsatt mye å lære av andre. Ja.

En annen ting som du må gjøre, hvis du vil bygge noe bra og stort, det er at du må ha fokus på, nå kan du gjette hva jeg skal si. Markedsføring? Ja. Heeey! Ja.

Du må bringe folk inn i butikken for at folk skal anbefale. Ja. Og så kan du si at det er veldig mange av de som ikke driver så profft, som har enormt fokus på markedsføring likevel.

Så jeg tror vi skal gå et takk dypere her. Fordi at de bruker så mye av tiden sin på å lage innhold på Instagram for eksempel. Men det som man virkelig må ha fokus på, det er den salgsdrivende markedsføringen.

Så kan man si at ja, markedsfører man jo og lager jo innhold i håp om at det skal drive salg. Ja, det er helt fint. Og det er en sånn prosess.

Men så tilbake til det der med analyser, så man ser ok, hva er det som faktisk driver salg? Når jeg ser på disse forskjellige trafikkildene mine, jeg ser på hva som kommer via søk, jeg ser hva som kommer via e-post, og så videre og så videre, så ser jeg konverteringsgraden på de forskjellige. Og så ser jeg på det jeg gjør i sosiale medier, hvilke innholdstypene er det som faktisk gjør at folk oppsøker butikken, klikker og kjøper. At man må gjøre den jobben, og så gjøre mer av det som funker.

Helt klart. Og vi ser jo at de aller fleste som kommer til oss bruker mer tid enn de burde på for eksempel organisk Instagram, for det er der de pleier å scrolle og se og oppleve ting selv. De lager godt innhold, men de spreser ikke på riktig måte.

Vi intervjuer jo Boksu, Karolina Rittgard, i denne sesongen her. De kom til oss rett over et år siden. Fantastisk organisk innhold, god traksjon, men fikk ikke det siste giret inn.

Det siste giret var jo da å helle igjen seg inn i annonseringsdelen, og det var da de begynte å se en fantastisk vekst. Og da kan man kombinere de tingene, men jeg tror du har veldig rett i det at det som er gøy med markedsføring, og det som er salt med markedsføring, er ikke nødvendigvis de samme tingene. Og som en bedriftseier så er jo det ditt ansvar å fokusere på det som gjør at butikken vokser, mer enn at det er det som er gøy.

Og så som i Boksus tilfelle, så har de jo fortsatt masse masse bra organisk innhold, men nettopp det der å finne den der nøklen til at de tar og kombinerer det med betalt, at de bruker det gode innholdet sitt i betalt markedsføring. Og når vi snakker om det, så igjen går enda et takk dypere, hvis du vil jobbe proft og legge opp til systemer som funker også når du har passert 20 millioner i omsetning da, når du skal videre, så bør du absolutt ha gode prosesser rundt hele markedsføringsbiten. Så at du starter med å lage et årskjul for eksempel, høres sånn klisje ut, høres litt sånn kjedelig og corporate ut kanskje, men faktisk vite hva er det som skjer, hva er de viktigste tingene til enhver tid i min bransje og med mine produkter og for mine kunder, sånn at du ikke plutselig er bakpå, men at du faktisk kan planlegge, både når det gjelder å ha de riktige produktene inne til riktig tid, men i å lage de kampanjene.

Der hadde vi også Tim Wohl fra Linder Johansen, som holdte foredrag for vår mastermind i fjor, der han gikk gjennom deres årskjul og hvordan de tenkte og som jeg husker var et stort inspirasjon og sånn aha-opplevelse for mange av de butikkene han så på, for de hadde ikke tenkt på den måten. Men det å ha noen knagger, det å ha tenkt fremover, det å igjen brikke det tilbake til, at hvis jeg skal snakke om dette i påsken, hva vi produserer i januar og februar for å kunne levere på bestmiddelmåte, det tror jeg er helt avgjørende for å komme opp i takk. Og der igjen så finne et format som gjør at det er lett å ha oversikt i teamet.

Du kan for eksempel sette det opp i Excel, eller du kan bruke et prosjektstyringsverktøy, eller du kan bruke Notion, hva som helst, det som funker for deg. Men da å få opp alle de forskjellige markedskanalene vil jeg anbefale, slik at du markerer hva er det som skjer på e-post, hva er det som skal skje i sosiale medier, altså de ulike plattformene, hva er det som skjer på SEO-fronten, slik at du får alt sammen i et dokument. Jeg har laget et dokument, det har jeg delt som del av den andre merkevaren min, sterk i hodet, men jeg tenker jeg kan bare legge lenker til det i ressursarket, slik at de som ønsker å ha et helt enkelt Excel-ark, men som har funket kjempebra, som var det jeg brukte i sin tid i XXL, samme oppsette, kan få se en video om hvordan jeg har brukt det, og laste ned det der.

Kult. Og en annen ting, når vi snakker om den markedsføring, så synes jeg jeg ser en forskjell mellom de som får det til, og som jeg ser kommer til å bygge noe stort, og de som ikke gjør det. Og den forskjellen heter eierskap.

Fordi at det er mange som er klok og skjønner at ja, jeg er ikke noen markedsføringsekspert, jeg kan ikke ha alle hattene på hodet på en gang, jeg må ha hjelp til markedsføringen. Og så får de inn et byrå, alle byråene er kjempeflinke til å selge seg inn, de lover gull og grønn skoger, osv. Men det de som ikke er flinke nok gjør, er at de da bare tar to skritt tilbake, og tenker sånn, da er det tatt hånd om.

Nei, det er ikke tatt hånd om, for du er helt nødt til å ta eierskap, du er helt nødt til å involvere deg, du er helt nødt til å ha nok kunnskap til å kunne evaluere om de gjør en god jobb eller ikke. Du er nødt til å forholde deg til tall. Ok, hva er så enkelt som liksom, hvor mye betaler jeg, og hvor mye kommer faktisk inn fra den trafikken som byrået klarer å drive til meg.

Og der, sjokkerende nok, så har jeg sett eksempler på folk som bare, det går seks måneder, og så bare føler at ja, det går dårligere, jeg omsetter for mindre, men jeg fikk et byrå som var billigere enn det andre, og så skjønner de ikke bare, gå inn og se på tallene da, for det at du har en elendig ROI på det som byrået leverer til deg. Eierskap er et kjempeviktig ord, spesielt når du setter bort deler, og for meg er det et rødt flag når jeg snakker med noen som sier at, jeg vil bare at dere fikser alt, men jeg vil ikke tenke på det, jeg vil ikke se på det. De samarbeidene vi har, la oss si med bokser da, er jo der de har ekstremt eierskap til budskap, innhold, produkter, alle tingene.

De trenger bare ekspertshjelp til distribution, for eksempel. Så jeg tror de som tror at de kan sette bort, også la oss si design av siden da, som et eksempel tidligere, du må likevel ha noen meninger, dette er farger eller oppsetninger som tror vil inspirere kundene mine, og så videre og så videre. Ta eierskap, spesielt når du enten, først og fremst når du setter det bort til noen andre, men også hvis du ansetter noen som skal gjøre en jobb, ta eierskap til å faktisk passe på at det er bra arbeid, og at det genererer de resultatene som skal til, slik at du får en grønn pennestrek på tavla di, i stedet for en rød pennestrek.

Jeg sitter i et styre nå, hvor det er en leder i den virksomheten som er kjempeflink, og det er en relativt stor virksomhet, med en markedsjef, og de har CEO-ekspert, og de har det ene og det andre, og ikke minst brukerkonsulenter, men han har skjønt at jo mer han kan, ikke det at han skal drive og rote nedi alle fagområdene, desto bedre leder kan han være, desto bedre kan han vurdere alt som gjøres under ham og rundt ham, så han er kjempeinteressert i å lese bøker og så videre, som handler om for eksempel markedsføring, rett og slett for å lære. Det er veldig smart. Nå har vi vært en del konkrete, men kanskje vi også prøvde å bryte ned litt område for område, på hva det kan være lurt å ha på plass på hvert felt, for å kunne bygge noe stort og drive mest mulig effektivt.

Da minner du om ressurser som du kan støtte deg til når vi går gjennom disse tingene. Men la oss gå gjennom litt hva man trenger. Et av de viktigste områdene i shoppa di er produktene.

Uten gode produkter har du ikke noe å leve av i det hele tatt. Der gjelder det å ha god oversikt. Hvilke produkter er faktisk de mest verdifulle for meg? Hvilke produkter flytter seg fortest? Hva er omløpshastighet og liggetid på de forskjellige produktene? En ting er hva du omsetter mest av, men hva er kalkylen? Dette er jo helt basic ting, så jeg føler meg nesten dum som sier det.

Ja, men det må du ikke gjøre, for jeg kan vedde på at godt over halvparten av de som lytter på ikke har et dokument. Dessverre. Så det å ha ordentlig god oversikt over produktene, og da vil du fort se om det er noen ting som bare ligger og tar opp plass på lagret, og som du heller skal bytte ut med noe annet.

Og også knytte til produktene. Hva skal frontes til hvilken sesong? Da er vi litt over på markedsføring kanskje også, men når du har hatt julesesongen for eksempel, at du gjør den jobben gjerne kjapt etterpå med å evaluere hva var det som gikk og ikke gikk her. I forlengelsen av produkter har vi kategorier for å se, virkelig analysere vareutvalget ditt, og se hva er de viktigste kategoriene mine.

Hva er det som seiler opp som ordentlig verdifullt hos meg? Og hva er minst viktig? Kanskje det er noe som du skal droppe? Kanskje det er noen kategorier som er ekstremt konkurranseutsatt? Her er det mange, mange, mange hensyn å ta i forhold til branding, i forhold til synlighet i søkemotoren osv. Det er masse forskjellig. Men også følge med på utviklingen.

Og et godt råd som jeg har, det er å se, er det en kategori som du kan eie? Finnes det en kategori hvor ingen av konkurrentene dine virkelig har tatt tak? Men hvor du kan være den destinationen, eller hvor du virkelig kan være den foretrukne aktøren? For du trenger ikke nødvendigvis å være best på alt, men hvis du har én eller to ting som du er skikkelig god på, så vil du kunne fange masse, masse trafikk der. Og så vil du kunne selge en del av det andre også. Så let etter den typen kategorier.

Også knyttet til produkter, så er det leverandører og merker. Der også bør du ha oversikt. Ha den leverandører-oversikten og se på utviklingen.

Selger vi mer eller mindre av disse her? Hvordan utvikler det seg i forhold til innkjøpspris? Er det noen som plutselig hever prisene? Bør vi reforhandle avtalen der? Er det noen som er vrange? Mye av dette kommer jo helt naturlig, men det å ha litt struktur på det, litt system på det, sånn at du har noen dokumenter, sånn at du kan se utviklingen tydelig fra måned til måned, eller i hvert fall kvartal til kvartal, eller alleminst fra år til år. Det vil jeg absolutt anbefale. Hvis vi går mer internt i bedriften, så en annen ting som du bør ha god kontroll på, det er de ansatte.

Så nå er vi over på struktur og system, rett og slett. Det forteller seg til det som overskrift på episoden er. Absolutt.

Minimum bare ha full oversikt over selvfølgelig alt som er formelle med alle kontrakter og sånt, at du har veldig god orden på det. Og når det gjelder kontraktsbiten, så kanskje du bør ha hjelp av en jurist på et eller annet tidspunkt, at du ikke bare skal ta en eller annen standardkontrakt fra nettet, men at du skal få noen til å bruke to juridiske timer på å kikke gjennom dine kontrakter og se at de er fornuftig laget i forhold til hele setupen din. Absolutt.

Og så ha en plan, for eksempel for personalsamtaler. Når du driver en nettbutikk, så er det 400 millioner ting til enhver tid. Og så er det så kjedelig om sånne ting, som handler om den viktigste ressursen din, nemlig de som hjelper deg å selge produktene, om sånt faller på gulvet, om det blir utsatt lengre enn det bør og så videre.

Og det er jo et lovkrav også. Ja, men det er bare å blokke av kalenderen i god tid og ha en struktur på det. Ja, og så bare ha en ryddig oversikt over lønn som alle har, lønnsutviklingen, hvilke goder de forskjellige har.

Og så, morsommere og minst like viktig, at du også rett og slett har en plan, om ikke det er sånn som sitter helt i ryggmargen din, det gjør det heldigvis for noen, på alle de hyggelige tingene for de ansatte. Altså, om det er sosiale ting, påskeegg, kanskje rart at jeg nevner det, men det er sånn, hvis du skal bygge en bra virksomhet, og være en god leder, så må de få påskeegg, og de må få et hyggelig kort i sommeren, kanskje en liten sommergave, og en julegave, og alle de tingene. Ja, de tingene er også viktig.

Helt klart, kjempeviktig, og det å igjen ha, det å slippe å ha det i bakhodet, og gå og tenke på at, jeg må huske på det, men det å ha tenkt på det på forhånd, ha laget en struktur, bygget dine kalenderen din, to uker til påske, bestilt påskegodteri, og så videre, det hjelper deg til å ha mer kapasitet til andre viktigere ting. Og så er det ikke sikkert at det er du som skal gå ut og kjøpe de påskeeggene, hvis du er, nå er det veldig forskjellige størrelser på virksomheten som lytter til oss, men hvis det er et team på seks stykker, så er det noen andre som synes det er kjempegøy å gjøre det. Kanskje.

Kunder bør ha litt koll på seg, og der er det også en del lovkrav. Vi har noe som heter GDPR, vi skal ha tungen rett i munnen på kundedatene våre, og det er helt klare krav til prosesser. Du skal kunne legge frem hvilke prosesser du har for å slette all info om kunder, for eksempel.

Og egentlig det å lage sånne SOP, Standard Operating Procedures, hva ble det på norsk? Prosesser. Ja, ikke sant. Det er fint å gjøre når det kommer til, for eksempel, hvordan slette og håndtere i kundedata.

Det er noe som hjelper oss veldig, er at de første to årene av vår virksomhet, var fokuset på å bygge gode SOP eller prosesser på absolutt alt. Når det kommer inn en ny kunde, når en kunde slutter, ansatte, onboarding, ferding, etterårsferdinger, rapporteringer, planmøter, og så videre. Og det hjelper.

Jo mer du kan tenke på ting på forhånd, og ha en autopilot på det, jo bedre tror jeg det blir. Ja, og det er ikke noe å tro. Jo bedre blir det.

Og det som også er genialt, er at det er så kostnadsbesparende. Fordi der kan du få inn en ny person, og så kan du bare si sånn, her er oppskriften. Følg oppskriften.

Og det man helt konkret kan gjøre for å lage sånne rutiner, SOPs, det er jo for eksempel, du gjør en oppgave, og så kan du filme deg selv mens du gjør det. Og hvis det er noe på data, så kan du filme skjermen samtidig. Og så kan du gjøre det for eksempel to ganger, så kan du få noen andre til å skrive det ut, og så kan de stille spørsmål, hvis det var noe de ikke skjønte.

Og så får du på en måte kvalitetssikkerheten på den måten. Og så har du en klar beskrivelse, også med både video og tekst. Og også, det er så mye innsikt å hente om kundene.

Sånn at hvis du har et godt system, at du klarer å bygge et godt system, hvor du kan hente ut omsetning per kunde for eksempel, at du kan bryte det ned, sånn at du kan klare å identifisere de mest verdifulle kundene dine. Og det må ikke nødvendigvis være navngitt, det kan være anonymt også, men det der å klare å identifisere hvem er de mest verdifulle kundene mine, hvor er det de kommer fra, hva er det de kjøper, og så videre, der ligger det så mye gull, som kan gjøre at du virkelig kan vokse, fordi at du kan henvende deg til flere av samme type kunder. Så generelt, det der å bare ha god kontroll på datene dine, enten det gjelder produkter, eller det gjelder kunder, eller det gjelder markedsføring, eller hva det er, det er en enorm verdi hvis du har ambisjoner om å vokse stort.

Absolutt. Markedsføring har vi snakket mye om. En ting jeg ikke har nevnt der, det er vel å ha et system for å oppbevare alle dine ressurser.

Alt innhold. For det er så mye som kan gjenbrukes hvis du lager godt innhold. Du kan sende nesten i samme nyhetsbrev ned med litt mellomrom.

Hvis du har produkter som du har fra år til år, så er det veldig dumt om du skal finne opp kutt og lage helt nye ting på det. Da gjelder det også å ha et godt system hvor du oppbevarer alt sammen. Enten det er ferdelagde bannere, eller det er produktbilder, eller hva det er for noe.

Det er noe som vil være veldig nyttig. Også tekster. Egentlig på alle nivåer av markedsføringsarbeidet, fra idemildring til de ferdige annonsene, eller hva det er for noe.

Absolutt. Vi kan sikkert gå litt dypere på økonomi også. Det er vel kanskje det punktet som virkelig skiller de som er seriøse fra de som ikke er så seriøse.

Og det er jo helt avgjørende. Fordi at det øyeblikket du ikke har kontroll på økonomien, og det ikke er mer penger igjen i kassen, da har du ikke lenger noen virksomhet. Da er festen over.

Da er festen over. Så det å ha kontroll på likviditeten, og der kommer den regnskapsføreren eller økonomiansvarligene inn. En del av det å ha kontroll på likviditeten eller sørge for at du har god nok likviditet, det handler jo om samarbeid med banken.

Så om ikke du selv er en person som har masse økonomisk kompetanse, så kanskje det er der du skal ha inn noen flinke folk i styret som kan hjelpe deg å forhandle avtallet. For eksempel med banken. Slik at du har en fornuftig kassakredit.

Eller at det skjer ting i verden, og det plutselig blir veldig mye usikkerhet rundt valuta, hvor mye kommer euroen til å stige, eller dollaren, eller hva du kjøper inn i. At du kanskje da skal være i forkant å sikre valutaen på et visst nivå. En del ting som det, det er også absolutt verdt å ta med seg. Absolutt.

Og så at du må ha løpende oppdaterte tall. Det har vi vel kanskje nevnt. Klare mål på både omsetning og inntjening.

Det er ikke noe vanskelig å omsette for mye. Det er bare å selge ting billig. Men det å faktisk passe på at du har fornuftig fortjeneste på produktene dine, og at du hele tiden følger med på inntjeningen, på like linje som omsetningen.

Absolutt. Og du kan si også, som vi ser, det henger også kontroll på kostnadene dine. Hva er det som er løpende kostnader, hva slags software du bruker, som du burde ha ned, og så videre.

De aller fleste som viser opp til, har jo også en sånn kremmer-on. Sånn etterpå har vi Lloyd, som prøvde å dele seg til gratis ting til eventet deres. Få inn sponsor for å dekke kostnader.

Hele tiden. En ting er på en måte marginer og omsetning, men også det du kan spare masse på, er jo å bruke mindre penger. Ja, og det er kjempe, kjempe, kjempe, kjempe viktig.

Fordi at du må omsette for så mye mer for å dekke inn de kostnadene. Og egentlig det å ta en gjennomgang, og ikke bare en gang, men gjøre det jevnlig da, av alle store, i hvert fall de store kostnadspostene, og det gjelder lokaler, lageleie, avtaler med logistikkavtale, avtaler med kortselskapet, alt mulig av software. Har man noe som du egentlig har kjøpt en Rolls Royce, så trenger du bare en lada.

Dropp det. Gå for den ladaen. Du skal ikke betale for noe som du ikke har full bruk for.

Egentlig, alt av kostnader, ha det også en sånn liste som du følger med på. Og der også kan det være nyttig å få noe hjelp, ikke sant? Sånn at hvis du ikke er kjempegod på det, så sørg for at du får hjelp. Og for eksempel, vi har en del som nytter til oss som er omni-kanalaktører.

Si at du kommer fra netthandel da, og så skal du åpne en fysisk butikk. Det er så mye kunnskap som ligger der i å forhandle med senterledere, og så videre. Så der vil jeg absolutt anbefale at du søker hjelp når det gjelder sånne konkrete ting som du kjenner at du ikke har full kontroll på selv.

For hvis du klarer å spare 100 000 i kostnader, så er det sånn som hjelper veldig og gjør at du kan selge en del mindre og likevel sitte igjen med det samme. Absolutt. Jeg har lyst til å bare nevne kort til slutt det der med personlige rutiner.

Altså, i starten, og for mange grunner, så jobber man jo voldsomt mye. Og jeg ser folk som virkelig er kjempeflinke, de klarer å bygge ting bra, de har god vekst, og så videre. Men det er ikke helt sånn værekraftig, sånn helsemessig.

Og det funker. Det er fint. Det kommer til å være en periode hvor det er sånn.

Jeg tror vi har opplevd det alle sammen, noen mer ekstremt enn andre. Men over lang tid så funker det ikke. Så det vil hjelpe, alle de tingene vi har vært igjennom her, vil hjelpe.

Hvis du får struktur, du får oversikt, du får klarhet, så blir alt lettere. Og da få den der strukturen for deg selv også. Og også for teamet ditt.

Det må være sånn at man faktisk får ladet batteriene innmellom, sånn at man har energi til å kjøre på. Og ikke minst også tenkeklart. Jo mer du lager gode, sunne rutiner for deg selv, oppi på en måte jobbkauset ditt, jo lettere er det å prestere bra på jobb.

Så ta på den egen oksygenmasken før du hjelper andre, tror jeg er lurt. Og alt det vi har snakket om i dag, handler jo om å tenke litt fremover. Skape litt rom til å tenke på hva jeg trenger, hva man gjør, hva man blokkerer av tid, hva man produserer av dokumenter, for å komme opp til det langsiktige målet mitt.

Og bevege seg tilbake. Og det tror jeg er det vi har snakket om, egen mentale helse, egen helse og gode rutiner, tror jeg er også ekstremt viktig oppi alle de andre tingene vi har snakket om. Og for å få til dette her, for at det kan få til å si, ok, jeg må lage alle disse systemene, nå skal jeg hjem og lage SOP.

Så bare, det går ikke, jeg har så mye å gjøre. Så må man faktisk tillate seg å skape rom. For å finne de der klare målene.

Ok, hva er det faktisk vi vil? Hva er målet vårt? Hva er den store visjonen? Hvor skal vi nå i år? Så trenger man, om det er å sette av to dager hvor man drar til et eller annet hotell, eller om det er å dra på hytta, eller hva det er for noe. Men at man kommer bort fra den daglige driften i et par dager, for å tenke klart. For å få den oversikten.

Og det bør man gjøre jevnlig. Det er litt derfor jeg også synes det er så bra med sånn tolvukers år. Fordi at det er egentlig tretten uker ganger fire i et år.

Ikke sant? Så hvis du legger opp det i et tolvukers år, så har du en uke mellom. Som er sånn, ok, hvordan gikk det? Hva skal vi gjøre i neste tolvukersperiode? Som typisk er den tiden på hytta, eller på det hotellet, eller sånt nå. Hvor du kan gjøre opp status.

Puste, lade, klar igjen, neste prosjekt. Hva er greia med deg selv, å gi deg selv den tiden du får igjen for det så mye? Så bra, jeg tror det er mye informasjon som du sier det kan føles overveldende. Men begynn.

Last ned ressursarket. Jobb litt utifra det også. Og gi deg selv litt tid og rom.

Det tror jeg er kjempeviktig. For å begynne der vi, for å slutte der vi starter. Så alt vi snakket om i dag, er jo ting vi ser veldig tydelig, som nesten ligger naturlig i de menneskene vi snakker med som lykkes.

Men det er fullt mulig å bygge seg disse egenskapene, uavhengig av startsted, med å gi seg selv nok tid, og en plan og en struktur. Og lytt til episoden om mindset, for det er på en måte grunnlaget. Og så har vi her forsøkt å gå et tak dypere på hvordan det ser ut når man har riktig mindset.

Så disse to episodene sammen, det håper vi kan være den gode hjelpen til at du skal få det til. Så jeg har bare lyst til å avslutte med å si at kjenn etter, har du virkelig ambisjoner? Har du ambisjoner om å bygge noe som er skikkelig bra, som du kan være ordentlig stolt av, som ikke minst kan gi deg ro innvendig etterpå? Ah, økonomisk så går dette bra. Jeg tjener godt, og jeg bidrar til arbeidsplasser, og jeg har noe jeg er skikkelig stolt av, og som er med på å gi meg et godt liv.

Hvis du har den motivasjonen, da skal du virkelig bare gjøre det som kreves bestemme deg for å ta et steg opp, og virkelig tre inn i den rollen. Og da vet jeg at du kan klare det. Så gjør det, og så ring oss, eller send en melding, og si sånn.

Send meg til Marte. Ja. You got this, basically.

Lykke til. Vi trenger flere suksesskriser i Norge. Nordmenn er generelt for høflige, eller for redde, for å mislykkes til å tørre å satse stort.

Så gi deg selv tillatelse til å virkelig strekke deg mot de målene som du elsker.

Profesjonell vs. ikke-profesjonell nettbutikkeier
Sendes av